U bevindt zich hier: HomeActiviteitenJeugd

Jeugd

Jeugd

Activiteiten voor jeugd 4-11 jaar:

KLIEDERKERK

Speciaal voor de jongere kinderen van 1 tot 10 jaar organiseren wij gezellige en inspirerende kliederkerkdiensten.

Een nieuwe vorm van kerkdiensten waarin het jonge kind het bijbelverhaal hoort maar ook beleeft.

Overal in Nederland ontstaan deze Kliederkerken, in Bolsward doen we dit al tien jaar, maar noemden we het kinderdiensten. Vanaf dit jaar sluiten we ons aan bij de Kliederkerkbeweging.

Een Kliederkerk duurt ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond zitten (op de kussens), op schoot of even wandelen. We zingen samen met het Martinikinderkoor. We kijken en luisteren naar een bijbelverhaal en doen daar ook iets mee.

Speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar tot ongeveer 10 jaar en hun ( groot-)ouders. Van harte welkom. Als je het leuk vindt, kan je ook meehelpen voorbereiden. Dat kost je één avond. En creatieve ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.

Kliederkerk is dit jaar op 14 oktober 2018 en op 27 januari 2019 beide keren om 16.00 uur in de Martinikerk.

VAKANTIEKNUTSELKERK

In de schoolvakanties organiseren we voor kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met groep 6 knutsel- en spelochtenden: de vakantieknutselkerk. We gaan knutselen, zingen, luisteren naar een bijbelverhaal en drinken samen limonade. De vakantieknutselkerk is in het Convent bij de Martinikerk. Kinderen van groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

De data voor het komende seizoen zijn:

Herfstvakantie: dinsdag 23 oktober 2018

Kerstvakantie: Donderdag 3 januari 2019

Voorjaarsvakantie: dinsdag 19 februari  2019

Meivakantie: Woensdag 1 mei 2019

VAKANTIEBIJBELWEEK

In de laatste week van de zomervakantie gaan we weer een Vakantie Bijbelweek organiseren. Dat betekent drie dagen verhalen, knutselen, spelletjes, toneel  en zingen. Op de laatste dag is er ’s avonds een extra bijeenkomst, waarbij ook ouders van harte zijn uitgenodigd. Vakantie Bijbelweek is voor de kinderen van 4 tot 12 jaar en natuurlijk zijn vriendjes/vriendinnetjes ook van harte uitgenodigd. De Vakantie Bijbelweek wordt georganiseerd door de kerken van Bolsward samen. Elk jaar is er een nieuw thema, houd Blik! in de gaten voor meer informatie.

MARTINIKINDERKOOR

Elke dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur repeteert het Martinikinderkoor in het Convent bij de Martinikerk. Het koor bestaat uit circa 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die van zingen houden.

Ongeveer vijf keer per jaar zingen we in de kerk. We zingen bijvoorbeeld in de kinderdiensten en doen mee aan het kerstspel. Maar we zingen ook wel eens in Huylckenstein of gewoon in het Convent voor onze (groot-) ouders.

We beginnen weer op dinsdag 18 september. Je kunt gewoon langs komen en een keertje meedoen. Meester Peter speelt op de piano en dominee Marieke leert ons de liedjes. Er zijn geen kosten aan verbonden.

CLUB

Op club staat geloof, gezelligheid en ontmoeting centraal. We gaan tijdens de clubavonden op verschillende manieren invulling geven aan het geloof, bijvoorbeeld via een Bijbelverhaal, spelletjes of met het knutselen en bouwen. We starten de avond altijd met een verhaal waar we nog even over na kletsen en vervolgens gaan we knutselen en eindigen we met een spel. Dit jaar hebben we 2 groepen (meiden groep 5 t/m 8 en de jongens 5 t/m 8). Club is op dinsdagavond en zal begin oktober starten. In Blik! van oktober komen de clubavonden (tijd en data) te staan. 

BASISCATECHESE

Als je in groep 7 of 8 zit, ben je geen klein kind meer. Je weet al veel en kunt al veel. Je krijgt van je ouders ook meer vrijheid, je mag bijvoorbeeld alleen op de fiets ergens heen en hoeft waarschijnlijk ook niet meer om zeven uur naar bed.

Bij groter worden hoort ook dat je meer verantwoordelijkheid krijgt. Je neemt zelf af en toe beslissingen, leuke en minder leuke, en je moet ook soms dingen doen voor een ander (afwassen, even met het bezoek praten). Je gaat meer zelf nadenken over je leven, over de wereld, over vrienden en over God.

Om je bij dat laatste te helpen is er voor jou, en andere kinderen uit groep 7 en 8 “catechisatie”. Dat is een moeilijk woord voor leren en praten over de bijbel, over het geloof en over jezelf.

We willen dat in totaal acht keer doen. Vier keer in het najaar en vier keer in het voorjaar.

In het najaar is het op donderdag  8, 15, 22 en 29 november om 14.30 uur tot 15.15 uur in het Convent bij de Martinikerk.

In het voorjaar zijn er weer vier bijeenkomsten voor de kinderen. Namelijk op donderdag 7, 14, 21 en 28 maart ook van 14.30 uur tot 15.15 uur in het Convent.

**We hebben de tijd zo gekozen dat je gewoon uit school naar het Convent kunt komen. Daar staat wel wat te drinken klaar zodat je niet met droge mond hoeft te praten.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Vacature jeugdwerker Martinikerk - Gasthuiskerk Bolsward (najaar 2017).pdfVacature jeugdwerker[ ]236 Kb